Tic Tacs 3:e kull blev den första hemma hos oss.
Kullen föddes den 11 juni 2013 och mamman är GIC S*Bustassens Bibbi

Ebbe n0922
födelsevikt 126g

Eddie ns0922
födelsevikt 130g

Einar as09
födelsevikt 60g

R.I.P 11juli 2013

p g av förlossningsskada