Honor

  Ch S*Eärfalas Garbo

 NFO f 22  född den 6 Maj 2016
Uppfödare: Susanne Persson

GSDIV:normal
PK-def    N/N

M-kullen 2017-11-01
N-kullen  2018-02-11
 STAMTAVLA
  Album

S*Aborgatos Oda

 NFO d 09 23  född den 22 mars 2018
Uppfödare:Egen uppfödning
GSDIV:normal
PK-def    N/N
STAMTAVLA
 

 S*Cederskogens Älla

 NFO n 09  född den21 nov 2017
Uppfödare: Petra Hallengren

GSDIV:normal
PK-def    N/N
 STAMTAVLA