Förhoppningsvis kommer vi få en kull mellan Cherry och Zeus under senhösten.