Välkommen till mig och mina Norska skogkatter i Köping !

Diplomerad uppfödare med tillstånd av Länsstyrelsen i Västmanlands län att bedriva kattuppfödning enligt  6 kap. 4 § djurskyddslagen

Nyheter
Vi har kattungar födda den 24 september.