Kull 20
2022-03-04  föddes kull nr 20.
Två pojkar och 3 flickor
Föräldrar till kullen är SC S*Aborgatos Oda och S*Fitnesscats Zeus

                            STAMTAVLA

Namn                                   kön              EMS                 status
S*Aborgatos Vera             hona            f 09 22             RIP
S*Aborgatos Vilja             hona            f 09 23             Bokad
S*Aborgatos Vinnie         hona            f 03                    Bokad
S*Aborgatos Ville             hane            d 03 24              Bokad
S*Aborgatos Valle            hane            d 09 23              bokad