Vi har inga kattungar för tillfället, men återkom gärna till oss !