8 veckor

6 veckoŕ

5 veckor

4 veckor3 veckor2 veckor
 Pavlova  0-1 vecka