Utställning 2019

utställning 2019datumkattresultatdomare
 Ery-Syd Helsingfors9juniRitaEx1D Tarabina
         Ery-Syd Helsingfors8juni
Rita
Ex1,BIVK Van Roy
         Gestrica 12 majOdaEx2,R Lubrano
         Gestrica11 majOdaEx2, S Henry

Utställning 2018

utställning 2018datumkattresultatdomare
         Östkatten24 marsÄllaEx1,BIVM Westerlund
         Gestrica 12 majÄllaEx1,NOMRoca Folch
         Gestrica13 majÄllaEx1,NOM Z Menedov
Baltic Winner Tallin9-10 juniÄllaEx1L Riekstina

          Älla i Tallin

        Ällas 1:a utställning

                                                                            Utställning 2017

utställning 2017datumkattresultatdomare
BIRKA 111 novemberBelizzaCACS
BIRKA111 novemberCloudSupreme !
BIRKA 211 novemberBelizzaSupreme !
BIRKA 211novemberCloudHP
HÄK Iggesund14 oktoberCloudCACS,BIV
HÄK Iggesund14 oktoberBelizzaCACS, BIS senior
HÄKIggesund15 oktoberCloud CACS
HÄK Iggesund15 oktoberBelizzaCACS,BIV,NOM
MSK Eskilstuna2 septemberBelizzaCACSH Jensen
MSK Eskilstuna2 septemberCloud ex1 %P Nyman
JKK  Solvalla12 augustiCloudCACS,BIV,NOMJ Fritiof
JKK  Solvalla13 augustiCloudCACS
CCAmber Sopot30 juliCloud CACS,BIV,NOM
CCAmber Sopot30 juliGarboChampion
CCAmber Sopot31  juliCloudCACS
CCAmber Sopot31  juliGarboCACIB